Vysoký tlak, cholesterol, lieky a tuk

Vnútorný tuk sa svojim aktívnym pôsobením v tele významne podieľa na vzniku chronických civilizačných ochorení, trvalej invalidite i náhlej kardiovaskulárnej smrti.

V poslednej dobe sa najčastejšie diskutuje o tzv. Metabolickom syndróme, ktorý združuje viacero rizikových faktorov ( brušná obezita, vyšší krvný cukor nalačno, vyšší cholesterol a vyššie hodnoty krvného tlaku ). Tieto 4 združené príznaky dostali v odbornej verejnosti aj názov „SMRTIACE KVARTETO“- deadly quartet, práve pre ich významné celospoločenské následky. U obéznych pacientov s centrálnou obezitou sa často stretávame s Metabolickým syndrómom a ich trvalou medikáciou rôznymi liekmi. Napriek často dlhoročnej liečbe sa laboratórne parametre len ťažko darí udržať v norme a riziko náhlej kardiovaskulárnej smrti je stále vysoké. Dnes sa tiež do popredia dostáva tzv. NEALKOHOLICKÉ STUKOVATENIE PEČENE spôsobené dlhodobým nadpríjmom kalorickách jedál, ktoré je často združené s Metabolickým syndrómom. Takisto vnímame zvýšenie centrálnej obezity a komplikácií aj ľudí liečiacimi sa antidepresívami.

Odborné kritériá Metabolického syndrómu pre európsku populáciu :
Brušná obezita – obvod pása nad 94 cm u mužov a 80 cm u žien
Hodnoty krvného cukru nalačno nad 5,6 mmol/l
Zvýšené hodnoty triacyglycerolov ( tukov v krvi ) nad 1,7 mmol/l
Zníženie hodnôt HDL-cholesterolu ( dobrého cholesterolu ) pod 1,0 mmol/l
Zvýšené hodnoty krvného tlaku nad 130/85

V centre DrSLIM pristupujeme ku každému klientovi a pacientovi vysoko individuálne, detailne prístrojovo monitorujeme množstvo vnútorného tuku v oblasti brucha a tým aj riziko kardiovaskulárnych komplikácii a rizika náhlej smrti. Vysokoefektívne redujeme vnútrobrušný tuk, znižujeme všetky spomenuté parametre ( HDL – cholesterol je však podmienený aj geneticky ) a tým zásadným spôsobom pomáhame v boji s kardiovaskulárnou morbiditou.