Vnútrobrušný tuk a orgánová obezita

Vnútrobrušné tukové tkanivo nie je len obyčajnou zásobárňou tuku. Je to aktívny orgán, ktorý cez špeciálne receptory a špecifické mediátory, ako napr. leptín, komunikuje s hormonálnymi žľazami a hormonálnymi riadiacimi centrami.

Následne nastávajú v organizme zmeny na viacerých úrovniach, od riadiacich v hypofýze, až po výkonné orgány v tele človeka. Preto je množstvo vnútrobrušného a vnútroorgánového tuku zásadným ukazovateľom obezity a meradlom komplikácií. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, nejde len o celkovú hmotnosť pacienta. Viscerálny-vnútorný tuk produkuje množstvo špecifických látok z kategórie zápalových markerov, imunomodulátorov, onkomarkerov, či hormónov. Množstvo vnútrobrušného tuk môže ovplyvniť aj produkciu a kvalitu ženských pohlavných hormónov vo vaječníkoch, následkom čoho vznikajú cysty vaječníkov, chronické zápaly, neplodnosť alebo myómy maternice. Popisuje sa aj vzťah vnútrobrušného tuku k niektorým typom rakoviny.
Najčastejšími sprievodnými znakmi prítomnosti vnútorného tuku ( a to i napriek relatívne plochému bruchu ) je vysoký krvný tlak, vyššia hladina krvného cukru, vyšší cholesterol či triacylglycelory v krvi, neskôr vyššie pečeňové testy a vyššia kyselina močová v krvi. Obézni pacienti užívajú lieky na zníženie týchto patologicky zvýšených parametrov a ich potreba užívania je dlhodobá či doživotná. I napriek užívaniu množstva liekov sa sprievodné ochorenia zhoršujú a liečba nie je uspokojivá. Výsledkom obezity spôsobenej viscerálnym tukom je často cukrovka na inzulíne, infarkt myokardu či prekonaná cievna mozgová príhoda.

Cielenou redukciou vnútorného tuku výrazne a dlhodobo klesá vysoký krvný tlak, znižuje sa vyšší krvný cukor, upravujú sa laboratórne parametre ( cholesterol, pečeňové testy, kyselina močová a iné ).

Úpravou týchto laboratórnych parametrov v krvi a po konzultáciách s našimi a prípadne i inými odborníkmi redukujeme lieky na tlak a cukor, upravujeme celé spektrum režimových i dietologických opatrení, navrhujeme i realizujeme ďalšie laboratórne odbery na spresnenie diagnóz či na potvrdenie výsledného stavu ( napr. autoprotilátky na štítnu žľazu, hormonálnu analýzu a iné )

Výrazné schudnutie a zmenšenie obvodu pása, bokov, či hrudníka, výrazný úbytok tuku v týchto oblastiach tela je už len príjemným a trvalým benefitom u každého správne liečeného pacienta.

Zrýchlenie metabolizmu so sebou prinesie výrazné zvýšenie výkonnosti, možnosť konzumovať aj svoju stravu bez strachu opätovného priberania. Po splnení podmienok garantujeme výraznú zmenu obvodov tela, spálenie tuku a nižšiu potrebu užívania liekov. Klienti získavajú doživotnú bezplatnú starostlivosť v našom centre, podporu skúseným lekárom i bezplatné kontrolné merania na najmodernejšom prístroji v EÚ.