Cukrovka a chudnutie

Diabetes mellitus, alebo cukrovka je jedným s najčastejčích ochorení, ktoré ruka v ruke sprevádzajú viscerálnu obezitu. Cukrovka spôsobená obezitou je súčasťou metabolického syndrómu a aj v dnešnej dobe je príčinou mnohých závažných komplikácií s často celoživotnou liečbou.

Trvalé vysoké hladiny krvného cukru spôsobujú napr. diabetickú retinopatiu – poškodenie očného pozadia a sietnice, diabetickú nefropatiu – poškodenie obličiek, diabetickú mikro a makro angiopatiu- poškodenie ciev. Preto sa diabetici trápia s hojením rán a často dochádza k nútenej amputácii prstov nohy aj po banálnom poranení. Diabetická neuropatia spôsobuje veľké a pálivé bolesti hlavne v oblasti chodidiel, nereagujúce na liečbu. Diabetická angiopatia a neuropatia sú najčastejšou príčinou tzv. diabetickej nohy, ktorá závažným spôsobom mení život pacienta, spôsobuje mu veľké bolesti, nehojace sa rany a obmedzuje ho v pohybe, čo opäť zhoršuje celkovú pohyblivosť, výdaj energie a podporuje naberanie hmotnosti.

V centrále DrSLIM na TESLOVEJ 15 v Bratislave sa staráme o veľké množstvo diabetikov a vysoko špecificky pristupujeme ku každému z nich. Zohľadňujeme typ diabetu ( je ich niekoľko typov ) a ako jediní na Slovensku sa odborne dieteticky staráme aj o pacientov s diabetom I. typu na inzulíne či na inzulínovej pumpe. U týchto ľudí sa cielenou nízkokalorickou liečbou za prísnej monitorácie laboratórnych i metabolických parametrov snažíme zlepšiť ich kvalitu života, znižujeme množstvo liekov a postupne aj dávky inzulínu a dlhodobo nízkou hladinou krvného cukru brzdíme rozvoj vyššie spomínaných komplikácií a ochorení.

Zaoberáme sa aj špeciálnymi odbermi pre diabetikov ( napr. odberom tzv.dlhodobého krvného cukru – HbA1C ), ktorý nám hovorí o stave krvného cukru za posledných 6-10 týždňov a nedá sa oklamať – prezradí o pacientovi aj to ako sa hýbal a stravoval niekoľko týždňov dozadu. U pacientov s diabetickou nefropatiou vieme laboratórne odmerať aj ostatné obličkové parametre a v súčinnosti s ostatnými externými odborníkmi ( diabetológ, nefrológ, oftalmológ či angiológ ) sa vysoko efktívne staráme aj o najťažších diabetikov, monitoruje ich reálny zdravoitný stav a podrobne ich edukujeme ako sa udržať v čo najlepšej forme. U diabetikov II. typu ( tých máme v centre najviac ) sa efektívne spolupodieľame na znižovaní liekov na krvný cukor, edukujeme ich za prísnej monitorácie ich reálneho metabolického a tukového statusu a s radosťou sa spolu s nimi tešíme z veľkého úbytku tuku a obvodu brucha.